15 03, 2019

Veranderingen in de Kleineondernemersregeling per 2020

Door |2019-03-15T15:17:04+01:00maart 15th, 2019|0 Reacties

Per 1 januari 2020 verandert de Kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving. De huidige belastingvermindering wordt omgezet naar een btw-vrijstelling. Deze nieuwe regeling is interessant voor ondernemers met een omzet lager dan € 20.000,- in een kalenderjaar. Hoe is het nu geregeld? De huidige regeling heeft de vorm van een belastingvermindering en is gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Deze belastingvermindering kan toegepast worden door ondernemers als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan € 1.883,- per kalenderjaar. U draagt dan minder [...]

25 02, 2019

Geen gedwongen openingstijden meer voor winkels

Door |2019-02-25T12:23:49+01:00februari 25th, 2019|0 Reacties

Als u eigenaar bent van een winkel, dan staat er een interessante wetswijziging voor u gepland. Het is binnenkort niet langer verplicht om u te houden aan ‘eenzijdig opgelegde openingstijden’ voor uw winkel. Dat houdt in, dat u niet akkoord hoeft te gaan met opgelegde openingstijden waar u zelf niet vooraf expliciet mee instemt. Heeft u een contract waarin staat dat u akkoord gaat met een bepaalde openstelling, dan moet u zich wel aan deze openingstijden houden. Denk bijvoorbeeld aan koopavonden die contractueel vastgelegd zijn. Maar alle opgelegde [...]

21 01, 2019

Nieuwe energielabels voor elektronische producten

Door |2019-01-30T16:50:42+01:00januari 21st, 2019|0 Reacties

Fabriceert of verkoopt u elektronische producten? Dan staat er in 2019 voor u een wijziging gepland in de manier waarop u energielabels toekent aan uw producten. De indeling van energielabels gaat namelijk veranderen. De bestaande indeling wordt teruggebracht naar een schaal van A (meest energie-efficiënt) tot en met G (minst). De +++ toevoegingen zullen verdwijnen. U zult uw producten na deze wijziging moeten registreren in een nieuwe, algemeen toegankelijke Europese databank. Deze wijziging treft zowel fabrikanten van consumentenelektronica als winkels in huishoudelijke apparatuur. Er is nog geen definitieve [...]

27 12, 2018

Kleine pensioenen kunnen per 2019 mee naar nieuwe baan

Door |2019-01-21T12:54:44+01:00december 27th, 2018|0 Reacties

Wisselt u regelmatig van baan of werkt u als ondernemer ook nog in loondienst en bent u benieuwd wat dit voor uw versnipperde pensioenen betekent? Per 1 januari 2019 wordt de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ van kracht en dit heeft gunstige gevolgen voor kleine pensioenen. Deze wet maakt een automatische waardeoverdracht mogelijk van een opgebouwd klein pensioen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Dat betekent dat pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen bij elkaar op mogen tellen in plaats van deze uit te keren. Kleine en versnipperde pensioenen kunnen zo worden [...]

20 12, 2018

Twee betalingsregelingen van de Belastingdienst worden samengevoegd

Door |2018-12-20T11:53:09+01:00december 20th, 2018|0 Reacties

Per 1 januari 2019 worden 2 bestaande betalingsregelingen van de Belastingdienst samengevoegd tot 1 nieuwe betalingsregeling. Het betreft de betalingsregelingen voor belastingschuld en toeslagschuld. Deze schulden moet u vanaf 2019 binnen 12 maanden terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierbij bepaalt u zelf het aantal termijnen waarin u uw schulden aflost, zolang u per termijn maar ten minste € 50,- terugbetaalt. Lukt het u niet om lopende schulden binnen 12 maanden terug te betalen, dan kunt u bij de Belastingdienst een ‘maatwerkregeling’ aanvragen. Zij bekijken dan uw persoonlijke situatie en [...]

13 12, 2018

Vrijwillig aflossen op je hypotheekschuld loont!

Door |2018-12-13T13:43:27+01:00december 13th, 2018|0 Reacties

Gezinnen die vrijwillig aflossen op hun hypotheek zijn goedkoper uit, dat concludeert de DNB na onderzoek naar het effect van vrijwillige aflossingen op de weerbaarheid van gezinnen tegen renteschokken. DNB geeft aan dat bij een renteverhoging van 2,5 procentpunt de gezinnen over een periode van tien jaar tussen € 150,- en € 350,- per jaar minder betalen aan rentekosten. Hoe kan dat en hoe profiteert u daar ook van? Vrijwillig aflossen is al een tijdje populair onder hypotheekbezitters. De gemiddelde rente op bestaande hypotheken is in het tweede [...]

4 12, 2018

Belastingschijven Box 1 aangepast voor ondernemers per 2019

Door |2018-12-04T13:05:22+01:00december 4th, 2018|0 Reacties

Goed nieuws voor alle ondernemers: het kabinet is van plan de belastingtarieven in Box 1 flink aan te passen. Box 1 staat voor het belastbaar inkomen uit werk en woning. Box 1 telt op dit moment nog 4 schijven, maar zal in 2021 nog slechts 2 schijven kennen. Met de nieuwe tarievenverdeling wil het kabinet de schijven qua procenten gelijktrekken tussen ondernemers en werknemers. Met deze nieuwe indeling wordt (meer) werken en verdienen uit ondernemen een stuk aantrekkelijker gemaakt. In het tweeschijvenstelsel kun je namelijk meer verdienen tegen [...]

26 11, 2018

Investeringsaftrek 2018

Door |2018-12-04T13:06:02+01:00november 26th, 2018|0 Reacties

Het jaar is bijna om, het is nu de tijd om te kijken naar je investeringen 2018! Schaf je bedrijfsmiddelen aan voor je onderneming dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hierdoor mag je een bedrag van je winst aftrekken waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Onder een bedrijfsmiddel verstaan we o.a. machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris welke je nodig hebt om je producten te kunnen maken of je diensten te kunnen verlenen. Om voor de KIA [...]