Als u eigenaar bent van een winkel, dan staat er een interessante wetswijziging voor u gepland. Het is binnenkort niet langer verplicht om u te houden aan ‘eenzijdig opgelegde openingstijden’ voor uw winkel. Dat houdt in, dat u niet akkoord hoeft te gaan met opgelegde openingstijden waar u zelf niet vooraf expliciet mee instemt. Heeft u een contract waarin staat dat u akkoord gaat met een bepaalde openstelling, dan moet u zich wel aan deze openingstijden houden. Denk bijvoorbeeld aan koopavonden die contractueel vastgelegd zijn. Maar alle opgelegde openingstijden waarop u geen akkoord heeft gegeven, kunt u na ingang van de wetwijziging naast u neerleggen.

De exacte ingangsdatum van deze wijziging is nog niet bekend omdat deze nog goedgekeurd moet worden door de Tweede en Eerste Kamer, maar de verwachting is dat de nieuwe regeling actief wordt in 2019.

Bron: https://ondernemersplein.kvk.nl/