13 01, 2020

Download de checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

Door |2020-01-13T14:23:22+01:00januari 13th, 2020|0 Reacties

Adivision heeft een checklist opgesteld t.b.v. uw aangifte inkomstenbelasting over 2019. Hiermee weet u zeker dat u geen documenten of andere belangrijke gegevens vergeet te verzamelen en kunnen wij goed voorbereid aan de slag met uw aangifte over 2019. Download hier de Checklist IB 2019 (pdf)

13 01, 2020

Nieuw register maakt inzichtelijk wie belanghebbenden achter onderneming of rechtspersoon zijn

Door |2020-01-13T09:06:42+01:00januari 13th, 2020|0 Reacties

In een nieuw register, het UBO-register, zal worden bijgehouden wie de belanghebbende is/zijn achter een onderneming of rechtspersoon. UBO staat voor ultimate beneficial owner, dat zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan personen die meer dan 25% van de aandelen van een bv bezitten. Waar dient dit register voor? Dit register komt voort uit Europese regelgeving en is in het leven geroepen om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Omdat straks inzichtelijk is wie er belanghebbend is [...]

30 12, 2019

Vanaf 1 januari 2020 nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Door |2019-12-30T14:50:44+01:00december 30th, 2019|0 Reacties

Heeft u een eenmanszaak? Dan heeft u een paar maanden geleden van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer ontvangen dat u per 1 januari 2020 moet gaan gebruiken. Waarom krijgt u een nieuw btw-nummer? Het oude btw-nummer was nog gekoppeld aan het BSN-nummer (burgerservicenummer) van de ondernemer. Nu is er veel weerstand geweest tegen het gebruik van het BSN in het btw-nummer van eenmanszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde begin 2019 zelfs dat het privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is. Vandaar dat er een ander systeem moest komen. Het nieuwe btw-identificatienummer [...]

8 12, 2019

Investeer deze maand nog in bedrijfsmiddelen

Door |2019-12-30T11:34:49+01:00december 8th, 2019|0 Reacties

Heeft u nu bedrijfsmiddelen nodig? Koop deze dan nog voor het eind van 2019 in. Komt u met al uw investeringen uit 2019 boven een bedrag van € 2.301 dan komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor wie geldt deze regeling? Voor ondernemers die een onderneming hebben die in Nederland is gevestigd en die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hoe werkt het? U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Dat zijn middelen die u nodig heeft om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Als u [...]

26 11, 2019

Per 2023 geldt een verbod op energie-onzuinige kantoren

Door |2019-12-30T11:31:03+01:00november 26th, 2019|0 Reacties

Vanaf 2023 mag u als ondernemer alleen in kantoorpanden werken die in elk geval voldoen aan energielabel C. Deze uitspraak is onderdeel van een wijziging van het Bouwbesluit 2012. Achtergrond In het regeerakkoord heeft het kabinet zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In gebouwen zonder woonbestemming is veel winst te behalen: ze veroorzaken een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. De energielabel C-verplichting voor kantoren is een eerste stap. Voor wie geldt deze wijziging? gebouweigenaren [...]

11 11, 2019

Handig voor starters; een lijst van 10 uitgaven die u niet mag opgeven als zakelijke kosten

Door |2019-12-30T11:31:50+01:00november 11th, 2019|0 Reacties

U gaat voor uzelf beginnen en uw eigen omzet draaien, maar ook kosten maken. Hoe zit het eigenlijk? Wat mag u nu wel en niet opgeven als zijnde zakelijke kosten? We zetten de 10 meest voorkomende kosten onder elkaar die u níet als zakelijke kosten mag opgeven. 1.     Parkeerkosten U werkt voor uzelf maar u heeft (nog) geen bedrijfsauto. Oftewel, u rijdt in uw privé auto naar uw zakelijke afspraken. Dan mag u de kosten die u maakt voor parkeren níet opnemen in uw zakelijke administratie. Voor ritten [...]

18 10, 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verkleint het verschil tussen flexwerkers en vast personeel

Door |2019-10-18T08:35:44+02:00oktober 18th, 2019|0 Reacties

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om personeel in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet dat flexwerkers meer zekerheid krijgen in werk en inkomen. Daarom gaat per 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Deze wet kent voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Voor wie is deze wet? Voor ondernemers met personeel. Doel van deze wet Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. [...]

16 09, 2019

Vanaf 2021 geldt een minimum uurtarief voor zzp’ers

Door |2019-10-18T08:36:34+02:00september 16th, 2019|0 Reacties

Vanaf 2021 gaan zzp’ers minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet heeft dit besloten om tegen te gaan dat zzp’ers voor een te laag tarief werken en zodoende niet rond kunnen komen. De overheid vindt: wie voltijd werkt, moet van die inkomsten kunnen leven. Maar dat geldt momenteel niet voor 8,6 % van de zzp’ers. Het kabinet wil voorkomen dat er hiermee een groep werkende armen ontstaat. Ook zien zij in dat lage tarieven het voor zzp’ers onmogelijk maken om te sparen voor werkloosheid en om zich [...]

5 08, 2019

Let op: de Kleineondernemersregeling gaat veranderen per 2020

Door |2019-08-05T08:56:04+02:00augustus 5th, 2019|0 Reacties

Graag uw aandacht voor deze herinnering over de aanstaande wijzigingen in de Kleineondernemersregeling!Per 1 januari 2020 verandert de Kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving. De huidige belastingvermindering wordt omgezet naar een btw-vrijstelling. Deze nieuwe regeling is interessant voor ondernemers met een omzet lager dan € 20.000,- in een kalenderjaar.Hoe is het nu geregeld?De huidige regeling heeft de vorm van een belastingvermindering en is gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Deze belastingvermindering kan toegepast worden door ondernemers als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is [...]

15 07, 2019

Nieuwe Omgevingswet per 2021

Door |2019-07-15T09:19:25+02:00juli 15th, 2019|0 Reacties

Op 1 januari 2021 gaat een wetswijziging in werking die de regels voor ruimtelijke projecten bundelt. Op dit moment zijn er nog 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht). Al deze wetten komen vanaf 1 januari 2021 samen in 1 Omgevingswet. Deze Omgevingswet geldt voor alle overheden, particulieren én bedrijven en maakt het eenvoudiger om omgevingsprojecten aan alle regels te toetsen. Bovendien wordt de proceduresnelheid hiermee flink ingekort. Wat heeft de nieuwe Omgevingswet voor voordelen voor u? Vereenvoudiging van regels door aansluiting bij Europese wetgeving. [...]