20 01, 2023

Download de checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

Door |2023-01-20T15:57:17+01:00januari 20th, 2023|

Bent u ook al bezig met het verzamelen van gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2022? Adivision heeft een handige checklist opgesteld t.b.v. uw aangifte inkomstenbelasting. Hiermee weet u zeker dat u geen documenten of andere belangrijke gegevens vergeet te verzamelen en kunnen wij goed voorbereid aan de slag met uw aangifte over 2022. […]

30 12, 2022

Gebruikelijkloonregeling voor dga’s gaat omhoog

Door |2022-12-02T13:42:35+01:00december 30th, 2022|

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv moet u uzelf een salaris betalen dat marktconform is. Dat zegt de gebruikelijkloonregeling. Vanaf 1 januari 2023 moet het loon 100% overeenkomen met het loon van iemand in een vergelijkbare functie. Voor wie geldt dit? Dit geldt voor directeur-grootaandeelhouders (dga) van een bv. Hoe bepaalt u uw gebruikelijk loon? Het gebruikelijk loon is minimaal: 100% (dit is nu 75%) van het loon van iemand met een vergelijkbare functie, het loon van de werknemer met het hoogste salaris, een vast bedrag van minimaal € [...]

27 12, 2022

Middelingsregeling inkomstenbelasting verdwijnt

Door |2022-12-02T13:38:17+01:00december 27th, 2022|

Zoals we al eerder schreven, gaat de middelingsregeling per 2023 verdwijnen. Wanneer u wisselende inkomsten heeft, kunt u in uw inkomstenbelasting gebruikmaken van middeling. Dit jaar (2022) is het laatste jaar waarin u gebruik kunt maken van deze mogelijkheid. Het nieuwe kabinet gaat de mogelijkheid om inkomen te middelen over meerdere jaren namelijk afschaffen per 2023. Voor wie geldt dit? Deze wijziging geldt voor ondernemers met sterk wisselende inkomsten die de middelingsregeling gebruiken of willen gebruiken. De middelingsregeling Als uw inkomen ieder jaar sterk wisselt dan kunt u met [...]

23 12, 2022

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat stijgen

Door |2022-12-02T13:35:26+01:00december 23rd, 2022|

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de vergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En vanaf 1 januari 2024 naar € 0,22. Voor wie geldt dit? Deze wijziging geldt voor werkgevers die de reiskosten van werknemers vergoeden en voor zzp’ers die reiskosten als aftrekpost gebruiken. Zzp’er? Dan mag u in 2023 € 0,21 per gereden kilometer aftrekken van uw winst. Werkgever? Dan mag u reiskosten van uw werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten voor het openbaar vervoer. En voor kosten van [...]

20 12, 2022

Oudedagsreserve (FOR) stopt per 1 januari 2023

Door |2022-12-02T10:38:54+01:00december 20th, 2022|

De oudedagreserve (FOR) is voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Het kabinet wil deze FOR afschaffen. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. Doel: meer gelijke fiscale behandeling werknemers, ondernemers en aandeelhouders Voor wie geldt dit? Deze wijziging geldt voor ondernemers met een fiscale oudedagsreserve. Wat verandert er? Vanaf 1 januari 2023 kunt u geen oudedagsreserve meer opbouwen. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden [...]

16 12, 2022

Btw tarief voor levering en installatie van zonnepanelen naar 0%

Door |2022-12-02T10:33:36+01:00december 16th, 2022|

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Met ingang van 1 januari 2023 geldt hiervoor het nultarief. Het nultarief geldt voor leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, die zijn bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. […]

9 12, 2022

Meer vennootschapsbelasting voor ondernemers

Door |2022-12-02T10:28:06+01:00december 9th, 2022|

Let op: vanaf 1 januari 2023 gaan mkb’ers met een nb of bv meer vennootschapsbelasting betalen. Wat gaat er veranderen? De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt verlaagd naar € 200.000. Dat is nu (in 2022) nog € 395.000. Hierdoor valt een kleiner deel van uw winst onder het lage vpb-tarief. Het lage vpb-tarief gaat omhoog. U betaalt vanaf 2023 19% vennootschapsbelasting over de winst die valt in de eerste schijf. Dat is nu 15%. Het tarief van de tweede schijf blijft 25,8%. Wanneer gaat [...]

2 12, 2022

Zelfstandigenaftrek gaat sneller omlaag

Door |2022-12-02T09:58:53+01:00december 2nd, 2022|

Heeft u als ondernemer recht op zelfstandigenaftrek? Dan is het belangrijk te weten dat uw zelfstandigenaftrek jaarlijks daalt. Dit is een maatregel die het kabinet heeft doorgevoerd om het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen. Maar let op: de zelfstandigenaftrek gaat sneller dalen dan eerder werd gemeld. De zelfstandigenaftrek zou al in stappen omlaag gaan naar € 1.200 in 2030. Dat bedrag gaat nu sneller omlaag: het daalt naar € 5.030 in 2023. Uiteindelijk zal het dalen naar € 900 in 2027. Voor wie geldt dit? Voor alle zelfstandig ondernemers [...]

25 11, 2022

Minimumloon gaat ruim 10% omhoog

Door |2022-12-02T10:05:41+01:00november 25th, 2022|

Ondernemers met personeel opgelet: het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023. Twee keer per jaar kijkt de overheid naar de hoogte van het minimumloon. Ze houden hierbij de algemene loonontwikkeling in Nederland in de gaten. Op 1 juli en 1 januari van elk jaar wordt het wettelijk minimumloon (WML) opnieuw vastgesteld door de minister van SZW. Wat gaat er veranderen? Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% (10,15%) omhoog. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand en de [...]

29 09, 2022

Wat betekent de Miljoenennota 2023 voor ondernemers?

Door |2022-11-23T21:32:09+01:00september 29th, 2022|

Afgelopen Prinsjesdag is hij gepresenteerd, de Miljoenennota 2023. Adivision zet de belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor ondernemers op een rij. In dit artikel benoemen wij de onderwerpen even kort, maar zullen hier per item in losse artikelen dieper op ingaan. Hou onze site en social media kanalen daarom in de gaten! […]

Ga naar de bovenkant