Ondernemers met personeel opgelet: het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023.
Twee keer per jaar kijkt de overheid naar de hoogte van het minimumloon. Ze houden
hierbij de algemene loonontwikkeling in Nederland in de gaten. Op 1 juli en 1 januari van elk
jaar wordt het wettelijk minimumloon (WML) opnieuw vastgesteld door de minister van
SZW.

Wat gaat er veranderen?

Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10%
(10,15%) omhoog. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals AOW, bijstand
en de Wajong, gaan hierdoor ook omhoog.

Bekijk hier de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2023.

Voor wie geldt dit?

Voor ondernemers met personeel.

Wanneer gaat deze wijziging in?

Het nieuwe minimumloon gaat in per 1 januari 2023.

Bron: Ondernemersplein.kvk.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.