Heeft u als ondernemer recht op zelfstandigenaftrek? Dan is het belangrijk te weten dat uw zelfstandigenaftrek jaarlijks daalt. Dit is een maatregel die het kabinet heeft doorgevoerd om het fiscale verschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen.

Maar let op: de zelfstandigenaftrek gaat sneller dalen dan eerder werd gemeld. De zelfstandigenaftrek zou al in stappen omlaag gaan naar € 1.200 in 2030. Dat bedrag gaat nu sneller omlaag: het daalt naar € 5.030 in 2023. Uiteindelijk zal het dalen naar € 900 in 2027.

Voor wie geldt dit?

Voor alle zelfstandig ondernemers die gevestigd zijn in Nederland en recht hebben op zelfstandigenaftrek.

Wanneer gaat deze wijziging in?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023, maar deze ingangsdatum is nog niet definitief.

Bron: Ondernemersplein.kvk.nl