Afgelopen Prinsjesdag is hij gepresenteerd, de Miljoenennota 2023. Adivision zet de belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor ondernemers op een rij.

In dit artikel benoemen wij de onderwerpen even kort, maar zullen hier per item in losse artikelen dieper op ingaan. Hou onze site en social media kanalen daarom in de gaten!

De gevolgen van de Miljoenennota 2023 voor ondernemers

 • Fiscale oudedagsreserve vervalt en zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd
 • Middelingsregeling vervalt
 • Verruimingen werkkostenregeling
 • Gebruikelijk loon kan hoger worden
 • Heffingskortingen
 • Tarieven vennootschapsbelasting gaan omhoog
 • Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning
 • Nultarief voor levering en installatie van zonnepanelen
 • Autobelastingen ondernemers
 • Inkomen uit vermogen in box 3 rechtvaardiger belast
 • Verhoging kindgebonden budget
 • Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

De oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek

Met ingang van 1 januari 2023 kan een bestaande oudedagsreserve niet verder worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld.

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt versneld afgebouwd. Deze wordt stapsgewijs verlaagd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030. De startersaftrek van € 2.123 wordt (voorlopig) niet gewijzigd.

Middelingsregeling vervalt per 2023

Zoals we al eerder schreven, gaat de middelingsregeling per 2023 verdwijnen. Wanneer u wisselende inkomsten heeft, kunt u in uw inkomstenbelasting gebruikmaken van middeling. Dit jaar (2022) is het laatste jaar waarin u gebruik kunt maken van deze mogelijkheid. Het nieuwe kabinet gaat de mogelijkheid om inkomen te middelen over meerdere jaren namelijk afschaffen per 2023.

Verruimingen werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Binnen de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan hun werknemers geven. De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt verhoogd van 1,7% naar 1,92%.

Gebruikelijk loon kan hoger worden door vervallen doelmatigheidsmarge

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2022 aangekondigd de doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 te willen verlagen van 25% naar 15%. Dat betekent dat het gebruikelijk loon vastgesteld kan worden op 85% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (als dat het hoogste is van de drie bedragen). Aanmerkelijkbelanghouders zullen zichzelf mogelijk een hoger loon moeten toekennen.

Algemene heffingskorting wordt iets verhoogd

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. In 2023 wordt de algemene heffingskorting iets verhoogd.

Ook de arbeidskorting gaat per 1 januari 2023 omhoog in het kader van koopkrachtverbetering.

Tarieven vennootschapsbelasting gaan omhoog

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% (dat is nu 15%) en daarboven 25,8% (dit blijft gelijk aan 2022).

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Hier hebben we op onze website al eerder aandacht aan besteed.

Nultarief voor levering en installatie van zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Met ingang van 1 januari 2023 geldt hiervoor het nultarief. Het nultarief geldt voor leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, die zijn bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Autobelastingen ondernemers

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers gaat omhoog. In 2025 is de verhoging van de mrb 15%. In 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96%. Hoeveel een ondernemer aan belasting betaalt hangt af van het type bestelauto.

Inkomen uit vermogen in box 3 rechtvaardiger belast

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds met 1%-punt verhoogd. Het heffingsvrije vermogen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 per belastingplichtige.

Verhoging kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen gezinnen met lage- en middeninkomens in aanmerking. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget dan stellen. Boven op de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt het kindgebonden budget per 1 januari 2023 verhoogd. Een deel daarvan is structureel.

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

Verlenging is mogelijk voor bedrijven, die financieel gezond zijn maar tijdelijke aflossings- of liquiditeitsproblemen hebben. De volgende bedrijven komen niet in aanmerking voor verlenging van de betalingsregeling:

 • Bedrijven die er financieel niet slecht voorstaan.
 • Bedrijven met een hoge (corona)belastingschuld die voor corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt.
 • Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld die lager is dan € 10.000.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan
https://www.accountantvanriessen.nl/

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.