Let op: er zijn wijzigingen aangekondigd in de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton). Deze wordt per 1 januari 2023 fors verlaagd van € 106.671 naar € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 zelfs helemaal worden afgeschaft.

Wat is de ‘schenkingsvrijstelling eigen woning’?

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking van hun ouders krijgen van € 106.671 voor de aanschaf van een eigen woning. Het bedrag van deze belastingvrije schenking wordt per 2023 verlaagd. Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd.

Ouders die willen schenken hebben dan de keuze: ze kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Staatssecretaris van Rij van Financien: “Het kabinet had al afgesproken de vrijstelling in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft de vraag gesteld of hier niet eerder iets aan kon worden gedaan en het kabinet heeft hier meteen werk van gemaakt. De vrijstelling wordt daarom in 2023 fors verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft.”

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge: “Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert. Daarnaast moeten er uiteindelijk ook snel meer betaalbare woningen gebouwd worden.”

Bron: Rijksoverheid.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.