Heeft u wisselende inkomsten en maakt u bij uw inkomstenbelasting gebruik van middeling? Let dan op: deze middelingsregeling gaat per 2023 verdwijnen!

Wanneer u wisselende inkomsten heeft, kunt u in uw inkomstenbelasting gebruikmaken van middeling. Dit jaar (2022) is het laatste jaar waarin u gebruik kunt maken van deze mogelijkheid. Het nieuwe kabinet gaat de mogelijkheid om inkomen te middelen over meerdere jaren namelijk afschaffen per 2023.

Wat houdt de middelingsregeling in?

Het belastingtarief is een progressief schijventarief. Over het eerste deel van uw inkomen betaalt u een laag percentage belasting en naarmate uw inkomen hoger wordt, betaalt u over het meerdere bedrag een hoger percentage belasting. Dat is bekend, maar wat nu als u wisselende inkomsten heeft? Oftewel; u verdient het ene jaar meer dan het andere?

Wanneer u wisselende inkomsten heeft, betaalt u verschillende percentages belasting. In het jaar (of de jaren) dat u een hoog inkomen heeft, betaalt u een hoger percentage belasting dan in de jaren waarin u een lager inkomen hebt. Als dat bij u het geval is, mag u het inkomen van 3 jaren middelen, waardoor u gemiddeld minder belasting betaalt.

Wat zegt de Belastingdienst over middeling?

De Belastingdienst zegt hierover: ‘Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kunt u belasting terugkrijgen.’

Lees hier meer over middeling op de website van de Belastingdienst

Afschaffing van de middelingsregeling

Het nieuwe kabinet is van plan om per 1 januari 2023 de inkomensmiddeling af te schaffen, dat is te lezen in het coalitieakkoord. Dit betekent dat u vanaf dat moment geen gebruik meer kunt maken van de middelingsregeling. Dit jaar (2022) is dus uw laatste mogelijkheid om gebruik te maken van middeling. Onderzoek dus goed of u, uitgaande van middeling in 2022 (dus over inkomen uit 2019, 2020 en 2021) nog recht hebt op een belastingteruggave.

Meer weten over de middelingsregeling? Vraag het aan Adivision, we leggen het graag aan u uit. Bel ons via 06-18670586 of mail naar info@aknieuwkoop.nl.

Bron: Bijnametpensioen.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.