Op 1 januari 2021 gaat een wetswijziging in werking die de regels voor ruimtelijke projecten bundelt. Op dit moment zijn er nog 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht). Al deze wetten komen vanaf 1 januari 2021 samen in 1 Omgevingswet. Deze Omgevingswet geldt voor alle overheden, particulieren én bedrijven en maakt het eenvoudiger om omgevingsprojecten aan alle regels te toetsen. Bovendien wordt de proceduresnelheid hiermee flink ingekort.

Wat heeft de nieuwe Omgevingswet voor voordelen voor u?

  • Vereenvoudiging van regels door aansluiting bij Europese wetgeving.
  • Verwijdering van overbodige regels.
  • Snellere en goedkopere besluitvorming.
  • Meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden.
  • Betere aansluiting op de praktijk.

Hoe gaat het in de praktijk?

Aanvragen van vergunningen
U kunt per 2021 eenvoudiger vergunningen aanvragen. U hoeft maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld. De procedures voor vergunningen zullen 8 i.p.v. 26 weken in beslag gaan nemen.

Minder onderzoek door bedrijven
Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht
https://ondernemersplein.kvk.nl/aanpassing-omgevingsrecht/