Graag uw aandacht voor deze herinnering over de aanstaande wijzigingen in de Kleineondernemersregeling!

Per 1 januari 2020 verandert de Kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving. De huidige belastingvermindering wordt omgezet naar een btw-vrijstelling. Deze nieuwe regeling is interessant voor ondernemers met een omzet lager dan € 20.000,- in een kalenderjaar.

Hoe is het nu geregeld?

De huidige regeling heeft de vorm van een belastingvermindering en is gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Deze belastingvermindering kan toegepast worden door ondernemers als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan € 1.883,- per kalenderjaar. U draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. Deze regeling geldt nog in heel 2019.

De Kleineondernemersregeling is op dit moment alleen toe te passen door de volgende type ondernemers:

  • natuurlijk persoon (eenmanszaak)
  • een samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap)

Hoe is het geregeld vanaf 2020?

Vanaf 2020 verandert de regeling in een omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting. Deze kunt u gebruiken als uw omzet in een kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000,-.

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe Kleineondernemersregeling, gelden een aantal voorwaarden. Kiest u ervoor om van de regeling gebruik te maken, dan geldt dit voor een periode van minimaal 3 jaar, of totdat u de grens van € 20.000,- omzet overschrijdt. Daarnaast geldt:

  • U mag geen btw op uw leveringen berekenen.
  • De btw op kosten (voorbelasting) mag u ook niet aftrekken.
  • U mag een beperkte btw-administratie bijhouden en hoeft geen btw-aangifte in te dienen.

Maakt u meer omzet dan € 20.000,- in een kalenderjaar? Dan moet u weer btw gaan berekenen en wel vanaf de levering waarmee u de € 20.000,- grens overschrijdt. Vanaf dat moment moet u ook weer uw reguliere btw-administratie bijhouden. De omzet vóór de € 20.000,- grens blijft vrij van btw.

Nadat u de € 20.000,- grens heeft gepasseerd kunt u in de volgende 3 jaar geen gebruik maken van de Kleineondernemersregeling.

Hoe maakt u gebruik van deze nieuwe regeling?

Wilt u in 2020 gebruik maken van deze vernieuwde Kleineondernemersregeling? Meld u dan tussen 1 juni en 20 november 2019 aan bij de Belastingdienst.

Meer informatie over deze nieuwe Kleineondernemersregeling leest u hier op de website van de Belastingdienst.

Bron: https://www.kvk.nl