Per 1 januari 2019 worden 2 bestaande betalingsregelingen van de Belastingdienst samengevoegd tot 1 nieuwe betalingsregeling. Het betreft de betalingsregelingen voor belastingschuld en toeslagschuld. Deze schulden moet u vanaf 2019 binnen 12 maanden terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierbij bepaalt u zelf het aantal termijnen waarin u uw schulden aflost, zolang u per termijn maar ten minste € 50,- terugbetaalt.

Lukt het u niet om lopende schulden binnen 12 maanden terug te betalen, dan kunt u bij de Belastingdienst een ‘maatwerkregeling’ aanvragen. Zij bekijken dan uw persoonlijke situatie en kunnen u ruimte geven om binnen 2 jaar uw schuld volledig af te betalen.

De exacte ingangsdatum van deze wijziging moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer, maar de verwachting is dat de nieuwe betalingsregeling zal ingaan per 1 januari 2019.