Gezinnen die vrijwillig aflossen op hun hypotheek zijn goedkoper uit, dat concludeert de DNB na onderzoek naar het effect van vrijwillige aflossingen op de weerbaarheid van gezinnen tegen renteschokken. DNB geeft aan dat bij een renteverhoging van 2,5 procentpunt de gezinnen over een periode van tien jaar tussen € 150,- en € 350,- per jaar minder betalen aan rentekosten.

Hoe kan dat en hoe profiteert u daar ook van?

Vrijwillig aflossen is al een tijdje populair onder hypotheekbezitters. De gemiddelde rente op bestaande hypotheken is in het tweede kwartaal van 2018 gelijk aan 3%, dit is hóger dan de rente op een spaarrekening. Juist doordat de spaarrente momenteel erg laag is, zijn vrijwillige aflossingen op een bestaande hypotheek erg aantrekkelijk geworden. Op een spaarrekening levert het vermogen nauwelijks nog iets op, vandaar dat gezinnen er steeds vaker voor kiezen om dat geld te gebruik om vrijwillig af te lossen op de hypotheek (buiten de contractuele verplichtingen).

Beter bestand tegen renteschokken

Hiermee zijn gezinnen ook beter bestand tegen de gevolgen van een stijging van de rente, vindt DNB. Zij hebben onderzoek gedaan naar het effect van vrijwillig aflossen en daaruit volgt dat gezinnen die die dit doen minder risico lopen als de rente in de toekomst omhoog zou gaan.

In het onderzoek van DNB is een voorspelling gemaakt van de situatie in 2021 bij een rentestijging van 2,5 procentpunt. Als de rente 2,5 procentpunt stijgt, betalen hypotheekbezitters die vrijwillig hebben afgelost in het eerste jaar na die verhoging € 150,- mínder aan rentelasten. In het negende jaar na de verhoging loopt dat voordeel op tot zelfs € 350,-.

Bron: DNB