Op dinsdag 21 september presenteerde het demissionair kabinet de begrotingsplannen voor het aankomende jaar. Adivision maakte een handig overzicht van de belangrijkste consequenties voor zowel mkb-bedrijven als zzp’ers.

In dit artikel focussen we op de gevolgen voor mkb-bedrijven.

Hier lichten we de belangrijkste veranderingen voor zzp’ers toe.

Let op: het zijn op dit moment nog plánnen en het staat nog niet vast wanneer deze (wets)wijzigingen precies ingaan. Ze moeten eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Kleine daling inkomstenbelasting – gunstig voor mkb-bedrijven

Allereerst een gunstige ontwikkeling; het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot € 69.398) daalt van 37,1% naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor ondernemers boven de AOW-leeftijd daalt het tarief van 19,2% naar 19,17%.

Heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan heeft de daling invloed op uw inkomstenbelasting.

Bijtelling elektrische auto gaat omhoog + BPM betalen bij inschrijving

Dan zijn er ook wijzigingen aangekondigd voor het gebruik van elektrische auto’s van de zaak. De bijtelling voor privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12% naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Bij een hogere cataloguswaarde geldt voor het overige bedrag een tarief van 22%.

Privé rijden in een elektrische personenauto? Dan is het goed te weten dat de SEPP-subsidie in 2022 daalt van € 4.000 naar € 3.700.

Bent u handelaar of importeur en heeft u auto’s in voorraad? Dan betaalt u vanaf 2022 de BPM op personenauto’s al bij de inschrijving in het kentekenregister en niet meer bij de tenaamstelling.

Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting

Weer een positief punt; het begintarief voor de vennootschapsbelasting is verhoogd. In 2022 betaalt u 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 395.000 winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met € 150.000 t.o.v. het jaar 2021. Over de winst boven € 395.000 blijft het tarief 25%.

Bereikt uw bv in 2022 dit verruimde winstbedrag, dan levert dat de bv een voordeel op van 10% over € 150.000. Keert u dit bedrag van € 15.000 aan uzelf uit? Dan blijft daar na aftrek van inkomstenbelasting (box 2) nog bijna € 11.000 van over.

Voordeel te behalen uit klimaatsubsidies en -regelingen

Het kabinet verhoogt belastingvoordelen en subsidies die verband houden met verduurzaming. Deze plannen zijn onderdeel van de € 6,8 miljard voor maatregelen die de CO2-uitstoot moeten verminderen.

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Hiermee mogen bedrijven een percentage van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Zij betalen dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. Investeringen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • nieuwe en innovatieve grondstof besparende productieapparatuur,
  • productieapparatuur voor het voorkomen van ontstaan van CO2,
  • volledig circulaire kantoorgebouwen of woningen.

De MIA kent nu 3 percentages: 13,5, 27 en 36%. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet deze naar 27, 36 en 45%. Zo krijgen bedrijven een hogere korting en worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker. In combinatie met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kan het netto belastingvoordeel voor bedrijven oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Verliezen verrekenen VPB wordt verruimd en beperkt

Verliezen binnen de bv mag u vanaf 2022 in tijd onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). De maximumtermijn is nu nog 6 jaar. In een volgend boekjaar is het toegestaan 1 miljoen euro verrekenbaar verlies met de winst te verrekenen. Daarna mag u een eventueel resterend verrekenbaar verlies tot een hoogte van 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant mag dan naar een volgend boekjaar. De termijn van 1 jaar terug (carry back) blijft ongewijzigd.

Meer lezen over de aangekondigde kabinetsplannen voor 2022? Lees het dossier Prinsjesdag 2021 van de Kamer van Koophandel.

Bronnen:

Kvk.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.