Staat uw woonadres vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Dan gaat dit veranderen.

De Kamer van Koophandel gaat vanaf 2022 het woonadres van ondernemers en bestuurders afschermen. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

Is uw woonadres opgegeven als vestigingsadres? Dan kan dit nog wel opgevraagd worden.
Dit is vooral aan de orde bij zelfstandig ondernemers waarbij het vestigingsadres gelijk is aan hun woonadres. Het kabinet onderzoekt opties om ook in deze gevallen de privacy van de ondernemer beter te beschermen.

Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

Kvk.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.