Het kabinet wil werkgevers stimuleren om personeel in vaste dienst te nemen. Ook wil het kabinet dat flexwerkers meer zekerheid krijgen in werk en inkomen. Daarom gaat per 1 januari 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Deze wet kent voordelen voor zowel werkgevers als werknemers.

Voor wie is deze wet?

Voor ondernemers met personeel.

Doel van deze wet

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Wat houdt de WAB in?

De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen, namelijk: ww-premie, ontslagrecht en flexibele arbeid. De wijzigingen op een rij:

WW-premie voordeliger voor werknemers met een vast contract
Het wordt aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. U gaat namelijk een lage ww-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge ww-premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en lage ww-premie is 5 procentpunt. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. Deze sectorpremie vervalt.

Nieuwe ontslaggrond en transitievergoeding
Er wordt een nieuw ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Dit betekent minder strenge voorwaarden voor het ontslaan van werknemers in vaste dienst. Als u nu iemand wilt ontslaan, moet u volledig voldoen aan 1 van de 8 gronden voor ontslag. Onder de WAB is ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Deze nieuwe ontslaggrond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren.

Is de cumulatiegrond een reden voor ontslag? Dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de betreffende werknemer van maximaal een halve transitievergoeding. Dit komt bovenop de transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft.

Uw werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu kunnen werknemers pas een transitievergoeding krijgen als zij 2 jaar of langer bij u in dienst zijn.

Tijdelijk personeel en ketenbepaling
De ketenbepaling is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast contract. Het kabinet wil de ketenbepaling uitbreiden van 2 naar 3 jaar. Dit betekent dat u een werknemer langer in tijdelijke dienst kunt houden. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar tijd aan te bieden. Dit wordt een periode van 3 jaar.

Daarnaast wordt het mogelijk om de pauze tussen een reeks tijdelijke contracten (per cao) te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar wordt uitgevoerd.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten
Werknemers die op payrollbasis bij u werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij u in dienst zijn, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

Daarnaast worden er maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. U moet een oproepwerknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Oproepkrachten houden recht op loon over die uren als u dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. In een cao kunt u afspraken maken om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag.

U moet een oproepkracht na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren geven. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor u werkte.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020.

Bronnen:
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.kvk.nl