Heeft u nu bedrijfsmiddelen nodig? Koop deze dan nog voor het eind van 2019 in. Komt u met al uw investeringen uit 2019 boven een bedrag van € 2.301 dan komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voor wie geldt deze regeling?

Voor ondernemers die een onderneming hebben die in Nederland is gevestigd en die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hoe werkt het?

U investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Dat zijn middelen die u nodig heeft om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Als u binnen 1 jaar tussen de € 2.301 en € 318.449 in nieuwe of 2e-hands bedrijfsmiddelen investeert komt u in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). U kunt dan met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van de KIA hangt af van het bedrag dat u geïnvesteerd heeft. Zie hieronder een tabel met percentages voor 2019:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 € 0

Let op: Investeringen met een bedrag lager dan € 450 mag u niet meetellen.

Welke bedrijfsmiddelen vallen onder deze regeling?

Computers, laptops, telefoons, bureau’s, bureaustoelen, kasten, printers, gereedschap etc. Eigenlijk alle bedrijfsmiddelen die een bedrijf nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Let op: Spullen die binnen 5 jaar verkocht of geschonken worden

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe kunt u de KIA aanvragen?

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen op uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Bronnen:
Ondernemersplein.kvk.nl
Belastingdienst.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw boekhouder in Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, Langeraar en Noorden.