Vanaf 2023 mag u als ondernemer alleen in kantoorpanden werken die in elk geval voldoen aan energielabel C. Deze uitspraak is onderdeel van een wijziging van het Bouwbesluit 2012.

Achtergrond

In het regeerakkoord heeft het kabinet zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In gebouwen zonder woonbestemming is veel winst te behalen: ze veroorzaken een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. De energielabel C-verplichting voor kantoren is een eerste stap.

Voor wie geldt deze wijziging?

  • gebouweigenaren
  • ondernemers die gebruik maken van kantoorpanden

Werkt u in een kantoorpand of bent u pandeigenaar, dan bent u verplicht ervoor te zorgen dat al uw kantoren en gebouwen vanaf het jaar 2023 in elk geval voldoen aan energielabel C. Dit is gelijk aan een energie-index (EI) van 1,3 of beter.

In welke situaties geldt het?

Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak inclusief de nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant.

In welke situaties geldt het niet?

Het verplichte energielabel C geldt niet als de nevenfuncties  (zoals vergaderzalen en bedrijfsrestaurant) meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Vanaf wanneer geldt het?

De wet gaat in op 1 januari 2023.

Wie controleert het?

Kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m2 en die op 1 januari 2023 niet voldoen aan tenminste energielabel C mogen niet worden gebruikt. De gemeente handhaaft de verplichting. Constateren zij een overtreding dan kunt u een waarschuwing krijgen, waarbij u nog de gelegenheid krijgt om aan de vereisten te voldoen. De gemeente kan echter ook strenger optreden, zoals een last onder dwangsom opleggen of het gebouw sluiten.

Bronnen:
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.kvk.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw boekhouder in Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, Langeraar en Noorden.