Het kabinet komt met een nieuwe, tijdelijke, investeringskorting om bedrijven te ondersteunen. Ze willen bedrijven stimuleren om te blijven investeren in bedrijfsmiddelen. De nieuwe investeringskorting wordt de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) genoemd en gaat per direct in.

Welke bedrijven kunnen van de BIK profiteren?

Bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen.

Welke investeringen vallen onder deze regeling?

De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan. De investeringskorting geldt voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500 en minimaal € 20.000 per aanvraag.

Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Wat zijn precies de voorwaarden?

  • Het moet gaan om een investering in bedrijfsmiddelen.
  • De aanschafwaarde moet meer dan € 1.500 bedragen.
  • De investeringsbeslissing moet genomen zijn ná 1 oktober 2020.
  • De volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022.
  • Er moet sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen.
  • BIK is een aanvulling op al bestaande stimuleringsregelingen. Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan. Ook groene investeringen worden aantrekkelijker: bedrijven kunnen de BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL.

BIK is een aanvulling op al bestaande stimuleringsregelingen. Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan. Ook groene investeringen worden aantrekkelijker: bedrijven kunnen de BIK combineren met de EIA, MIA of VAMIL.

Rekenvoorbeeld BIK 2021

Toelichting rekenvoorbeelden

Het voordeel van de KIA, MIA en EIA is afhankelijk van de rechtsvorm, de hoogte van de winst die een bedrijf maakt en de belastingtarieven die daarbij horen. In de rekenvoorbeelden is uitgegaan van een effectief tarief van 25%.

De KIA en de BIK zijn gebaseerd op het totale investeringsvolume in een jaar, de MIA en de EIA kunnen per bedrijfsmiddel worden aangevraagd. In de rekenvoorbeelden is bij de KIA en de BIK ervan uitgegaan dat dit de enige investering is in een jaar.

Wat moet een bedrijf doen om de investeringskorting te kunnen krijgen?

Een BIK-verklaring aanvragen bij RVO en de daarin opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toepassen op de af te dragen loonheffing. Een BIK-verklaring kan worden aangevraagd vanaf 1 september 2021 en maximaal 4 keer per jaar.

Bron: Rijksoverheid.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.