Het jaar is bijna om, het is nu de tijd om te kijken naar je investeringen 2018!

Schaf je bedrijfsmiddelen aan voor je onderneming dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hierdoor mag je een bedrag van je winst aftrekken waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Je moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Onder een bedrijfsmiddel verstaan we o.a. machines, transportmiddelen, gereedschappen, inventaris welke je nodig hebt om je producten te kunnen maken of je diensten te kunnen verlenen.

Om voor de KIA in aanmerking te komen moet je bedrijf in Nederland gevestigd zijn en je moet bedrijfsmiddelen hebben aangeschaft die per stuk minimaal 450 euro (excl. btw) hebben gekost. Het totaalbedrag van alle investeringen samen moet minimaal 2.301 euro bedragen en maximaal 314.673 euro. Investeringsaftrek is een % van het totaal geïnvesteerde bedrag dat je mag aftrekken van de winst. Indien je totale investeringsbedrag tussen de 2.301 en de 56.642 euro ligt geldt er een investeringsaftrek van 28%. Het maximum aftrekbare bedrag is dus 15.860 euro (56.642 x 28%), ook als je meer investeert dan 56.642 euro.

Goed om te weten: de investeringsaftrek en afschrijving gelden alleen voor het deel dat je voor jouw bedrijf gebruikt. Als je dus jouw telefoon of computer voor 80 procent zakelijk gebruikt en de overige 20 procent privé, komt het investeringsbedrag dus uit op 80 procent van de aanschafprijs (excl. btw).

Tip: Stel dat jij een investering wilt doen, maar je komt niet aan het minimale bedrag van 2.301 euro dan is het verstandig om de aankoop uit te stellen naar het volgende jaar. Wellicht ben je van plan in dat jaar nog meer investeringen te doen. Hierdoor haal je in het komende jaar misschien net de grens die nodig is voor de investeringsaftrek. Andersom kan natuurlijk ook. De geplande aankoop voor het komende jaar kan misschien ook dit jaar nog aangekocht worden.

Dus controleer zelf of vraag na hoeveel je tot nu toe hebt geïnvesteerd en of het zinvol is om voor het eind van het jaar wel of niet te investeren.