In een nieuw register, het UBO-register, zal worden bijgehouden wie de belanghebbende is/zijn achter een onderneming of rechtspersoon. UBO staat voor ultimate beneficial owner, dat zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan personen die meer dan 25% van de aandelen van een bv bezitten.

Waar dient dit register voor?

Dit register komt voort uit Europese regelgeving en is in het leven geroepen om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Omdat straks inzichtelijk is wie er belanghebbend is in een onderneming, kunnen financieel-economische criminelen zich niet langer verschuilen. Ook corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude willen ze bemoeilijken met dit register. Daarnaast is het voor nieuwe zakenpartners handig te weten met wie je precies zaken gaat doen.

Voor wie geldt het?

Het register geldt voor alle bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.

Op 27 september 2020 gaat het register van start en dan worden organisaties met de volgende rechtsvormen verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid én met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heeft u géén opgaveplicht:

 • Eenmanszaken
 • Beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% Dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • Verenigingen van eigenaars
 • Rechtspersonen in oprichting
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Moeten bedrijven hun UBO’s zelf opgeven?

Ja. U heeft tot 27 maart 2022 de tijd om de registratie te doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U hoeft niet te wachten op de uitnodiging. Vanaf 27 september vindt u via www.kvk.nl/inschrijven de optie om UBO’s in te schrijven. De tekenbevoegden binnen uw organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s inschrijven.

Heeft u meerdere organisaties? Dan moet u per organisatie de UBO’s registreren.

Bronnen:
Ondernemersplein.kvk.nl
Kvk.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw boekhouder in Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, Langeraar en Noorden.