In een nieuw register, het UBO-register, zal worden bijgehouden wie de belanghebbende is/zijn achter een onderneming of rechtspersoon. UBO staat voor ultimate beneficial owner, dat zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan personen die meer dan 25% van de aandelen van een bv bezitten.

Waar dient dit register voor?

Dit register komt voort uit Europese regelgeving en is in het leven geroepen om witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te gaan. Omdat straks inzichtelijk is wie er belanghebbend is in een onderneming, kunnen financieel-economische criminelen zich niet langer verschuilen. Ook corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude willen ze bemoeilijken met dit register. Daarnaast is het voor nieuwe zakenpartners handig te weten met wie je precies zaken gaat doen.

Voor wie geldt het?

Het register geldt voor alle bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.

Moeten bedrijven hun UBO’s zelf opgeven?

Ja. Vanaf circa het voorjaar van 2020 gaat het register van start en dan worden organisaties met de volgende rechtsvormen verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

  • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
  • Stichtingen
  • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid én met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Coöperaties
  • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.
  • Europese naamloze vennootschappen.
  • Europese coöperatieve vennootschappen.
  • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben.

Een bedrijf krijgt 1,5 jaar tijd om UBO’s aan te melden. Hier zijn vooralsnog geen kosten aan verbonden.

Wanneer is het register van kracht?

Het kabinet wil het nieuwe register in het voorjaar van 2020 laten ingaan.

Bronnen:
Ondernemersplein.kvk.nl
Kvk.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw boekhouder in Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven, Ter Aar, Langeraar en Noorden.