KIA staat voor ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’. Dit is een regeling die u kunt gebruiken als u een bepaald bedrag per jaar investeert in bedrijfsmiddelen. Elk jaar presenteert de belastingdienst tabellen met daarin de te investeren bedragen en de bijhorende KIA.

Voor wie geldt deze regeling?

U komt in aanmerking voor de KIA als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland.
  • U investeert in het kalenderjaar 2020 tussen € 2.401 en € 323.544 in bedrijfsmiddelen.

Hoeveel KIA kunt u krijgen in 2020?

Dat hangt af van het totaal van uw investeringen in 1 jaar. In 2020 bedraagt de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

Zijn deze bedragen in- of exclusief btw?

  • Hebt u recht op btw-aftrek? Neem dan het investeringsbedrag zonder btw.
  • Hebt u geen recht op btw-aftrek? Neem dan het investeringsbedrag mét btw.

Welke bedrijfsmiddelen vallen onder deze regeling?

Computers, laptops, telefoons, bureaus, bureaustoelen, kasten, printers, gereedschap etc. Eigenlijk alle bedrijfsmiddelen die een bedrijf nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Welke bedrijfsmiddelen vallen NIET onder de KIA?

Voor personenauto’s kunt u geen KIA krijgen. Uitzondering hierop zijn personenauto’s die bestemd zijn voor beroepsvervoer. Bijvoorbeeld taxi’s en personenauto’s voor koeriersdiensten. Ook zijn uitgesloten: woonhuizen, grond en goederen die u verhuurt of in het buitenland gebruikt.

Let op: de KIA geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die u in gebruik genomen én betaald hebt. Is één van uw bedrijfsmiddelen nog niet helemaal afbetaald? Dan kunt u alleen KIA krijgen voor het bedrag dat u betaald hebt.

Hoe krijgt u de KIA?

De KIA waarop u in een jaar recht hebt, trekt u in uw aangifte over dat jaar af van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting.

  • Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan doet u dit in uw aangifte inkomstenbelasting.
  • Bent u ondernemer voor de vennootschapsbelasting, dan doet u dit in uw aangifte vennootschapsbelasting.

Bron: Belastingdienst.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.