Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel de kwaliteit van het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Voor stichtingen en verenigingen heeft deze nieuwe wet dan ook aanzienlijke gevolgen.

Voor wie verandert er iets?

Voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Wat gaat er veranderen?

Alle rechtspersonen hebben zich per 1 juli te houden aan dezelfde regels voor bestuur en toezicht. Voor nv’s en bv’s bestaan deze regels al langer, maar vanaf 1 juli 2021 gelden ze ook voor bestuurders en toezichthouders van o.a. verenigingen en stichtingen.

Wat zijn de regels?

Het gaat om de volgende regels:

Taakvervulling. Wat houdt dit in? Een bestuurder of commissaris moet zich bij de vervulling van zijn taak richten op het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Deze norm bestaat al voor de bv en nv.

Meervoudig stemrecht. Wat houdt dit in? Er wordt wettelijk verankerd dat bij statuten aan een functionaris meer dan 1 stem wordt toegekend, maar dat deze niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere functionarissen gezamenlijk.

Aansprakelijkheid. Wat houdt dit in? De nieuwe wet bepaalt dat de taakvervulling van bestuurders en het toezichthoudende orgaan voortaan op grond van artikel 2:138 BW (bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement) kan worden getoetst. Aansprakelijkheid van bestuurders of toezichthouders kan ontstaan als zij hun taak onbehoorlijk hebben vervuld en bovendien aannemelijk kan worden gemaakt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders.

Wanneer gaan de wijzigingen in?

De ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ gaat in op 1 juli 2021.

Bronnen:
Ondernemersplein.kvk.nl
Davidslaw.nl

Over ons

Adivision Administraties is uw administratiekantoor in het Groene Hart van Nederland. Gevestigd in Nieuwkoop.